Despre RO24.com

About us... read english text below

RO24.com vă oferă întotdeauna cele mai recente ştiri din şi despre România.

Redactorii nostri sunt in permanenta in cautare la nivel mondial pentru ştiri şi articole interesante adăugandi link-uri către iei in baza noastre de date care este actualizata in fiecare oră.

Conturile gratuite sunt limitate la max. 1.000 Ştiri şi 10 de rezultate de căutare pe limbă.

Abonaţii au acces nelimitat la baza noastră de date vasta, care contine Milioane de link-uri şi titluri (abonament în prezent disponibil numai pe bază de invitaţie).

Sperăm să vă place design-ul nou drepte şi minimalist, care se concentreaza pe conţinut şi informaţii în loc de supraîncărcare a ochiului cu caracteristici irelevante, culori şi anunţuri exagerate.

Comentariile şi feedback-ul dvs. sunt apreciate - va rugam sa ne trimiteti un e-mail cu gândurile dvs.

 

About RO24.com

RO24.com offers you always the latest news from and about Romania.

Our redactors are permanently searching the mayor news-sources worldwide for interesting news and articles adding the links to the source to our database which is updated every hour.

Free accounts are limited to max. 1.000 News and 10 search results per language.

Subscribers have unlimited access to our vast database that contains Millions of links and headlines (subscription currently available by invitation only).

We hope you enjoy our new straight and minimalistic design, that focusses on content and information instead of overloading the eye w. irrelevant features, excessive colors and adverts.

Your comments and feedback are appreciated - please send us an email with your thoughts.